Thành lập công ty cần những loại vốn nào và cần phải đóng những loại thuế nào

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Trên thực tế thì thành lập công ty cần bao nhiêu vốn sẽ tùy thuộc vào ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh khi mở công ty. Cụ thể:

Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện về vốn tối thiểu, thì có thể chuẩn bị vốn theo khả năng tài chính, điều kiện kinh tế của mình. 

Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện về vốn pháp định, vốn ký quỹ, thì cần chuẩn bị mức vốn theo quy định. Cụ thể, nếu ngành nghề kinh doanh đó yêu cầu doanh nghiệp phải có vốn pháp định 500 triệu đồng, thì doanh nghiệp cần có tối thiểu 500 triệu đồng và phải cung cấp giấy xác minh, chứng minh về số vốn này cho Sở Kế hoạch và đầu tư khi đăng ký kinh doanh.

Các loại vốn cần chuẩn bị khi mở công ty

Vốn điều lệ 

Vốn điều lệ là loại vốn mà doanh nghiệp cần tiến hành kê khai, đăng ký với Sở Kế hoạch và đầu tư khi thành lập công ty. 

Hiện nay, không có quy định cụ thể về mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa mà doanh nghiệp phải đăng ký khi mở công ty mới. Tuy nhiên, tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh, mà doanh nghiệp cần kê khai mức vốn điều lệ cho phù hợp.

+ Nếu kinh doanh ngành nghề không yêu cầu về vốn pháp định thì công ty có thể kê khai vốn điều lệ tùy vào khả năng của mình. Tức là có thể đăng ký vốn điều lệ vài triệu hay vài tỉ tùy vào từng công ty. 

+ Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, vốn ký quỹ thì trường hợp này doanh nghiệp cần đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu ngang bằng với vốn pháp định. 

Vốn pháp định khi thành lập công ty

Vốn pháp định là loại vốn xuất hiện khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh một ngành nghề yêu cầu điều kiện về vốn pháp định. Doanh nghiệp thường cần chứng minh vốn pháp định cụ thể khi đăng ký kinh doanh. Hơn nữa, cần có đủ số vốn này mới được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. 

Vốn ký quỹ khi mở doanh nghiệp mới

Cũng giống như vốn pháp định, nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện về vốn mới phải quan tâm loại vốn này. Đây là loại vốn doanh nghiệp cần ký quỹ tại ngân hàng để giai quyết những trường hợp ngoài ý muốn và đảm bảo hoạt động của công ty. Doanh nghiệp cần đóng số vốn ký quỹ vào ngân hàng và cung cấp cho Sở Kế hoạch và đầu tư giấy xác minh vốn ký quỹ theo quy định.

Chi phí mở doanh nghiệp bao gồm những gì?

Khi thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ phải đóng những khoản lệ phí như sau:

- Chi phí nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư: 200.000đ.

- Chi phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia: 300.000 đ.

- Chi phí khắc và công khai mẫu dấu doanh nghiệp: 450.000 VNĐ.

- Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải trả thêm các chi phí khác như:

+ Chi phí làm bảng hiệu công ty: 150.000 200.000 VNĐ

+ Chi phí mua chữ ký số điện tử 1 năm: 1.530.000đ.

+ Chi phí nộp ký quỹ tại ngân hàng để đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty: 1.000.000 VNĐ

Thành lập công ty phải đóng những thuế gì?

Một công ty sau khi thành lập sẽ cần đóng những loại thuế sau:

Thuế môn bài:

Thuế môn bài là loại thuế doanh nghiệp phải đóng mỗi năm sau khi thành lập công ty. Nếu doanh nghiệp thành lập công ty vào 6 tháng đầu năm (tức là từ 1/1 30/ 6) thì cần đóng thuế môn bài cả năm. Nếu doanh nghiệp thành lập công ty vào 6 tháng cuối năm (tức là từ 30/ 6 31/12) thì chỉ cần đóng thuế môn bài nửa năm.

Mức thuế môn bài doanh nghiệp cần đóng sẽ tùy thuộc vào mức vốn điều lệ mà doanh nghiệp đăng ký khi mở công ty. Cụ thể như sau:

+ Nếu vốn điều lệ của doanh nghiệp trên 10 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp cần đóng 3 triệu VNĐ tiền thuế môn bài/ năm.

+ Nếu vốn điều lệ của doanh nghiệp dưới 10 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp cần đóng 2 triệu VNĐ tiền thuế môn bài/ năm.

+ Đối với các công ty nhỏ lẻ, chi nhánh, văn phòng… thì cần đóng 1 triệu VNĐ thuế môn bài/ năm.

Thuế giá trị gia tăng:

Doanh nghiệp cũng cần đóng thuế giá tri gia tăng mỗi năm cho cơ quan thuế nếu sử dụng hóa đơn đỏ. Có nghĩa là mức thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần đóng phụ thuộc vào doanh thu mà hàng hóa, dịch vụ bán ra xuất từ những hóa đơn đỏ cũng như lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của hóa đơn đỏ được mua vào công ty.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn trực tiếp hay các loại hóa đơn thông thường thì không cần đóng thuế giá trị gia tăng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động đều cần đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ đóng dựa trên lợi nhuận của công ty khi kinh doanh. Hiện nay, mức thuế thu nhập doanh nghiệp cần đóng là 20% / lợi nhuận mỗi năm.

Trường hợp công ty không phát sinh lợi nhuận hoặc bị thua lỗ thì không cần đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp được đóng và kê khai theo quý

Một số loại thuế khác:

Thuế môi trường: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực có gây ảnh hưởng đến môi trường thì phải đóng loại thuế này.

Thuế xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề liên quan đến xuất nhập khẩu thì cần đóng thuế xuất nhập khẩu theo quy định ngành nghề.

Thuế sử dụng đất: Nếu doanh nghiệp thuê và sử dụng đất cư nhà nước thì cần đóng thuế nhà đất đúng quy định.

Bài viết liên quan

X